De WOZ-waarde van uw onroerende zaak wordt steeds vaker meegenomen met belastingen. De invloed van de waarde van uw woning wordt dus steeds groter. In dit artikel zullen we uitleggen op welke manier de waarde van uw woning per belasting invloed heeft op uw uiteindelijke belastingaanslag. Weten wat u mogelijk kunt besparen? Bereken het met de rekentool.

Besparen op uw belasting

Een grote misvatting is dat de verlaging van de WOZ-waarde enkel invloed heeft op de onroerendezaakbelasting die u elk jaar aan de gemeente moet afdragen. Dit klopt echter niet! De WOZ-waarde is van belang bij veel meer belastingen, zoals de inkomstenbelasting. Tijd om precies te kijken waar de WOZ-waarde invloed op heeft náást de onroerendezaakbelasting.

Inkomstenbelasting

De waarde van uw woning heeft invloed op de inkomstenbelasting. De belastingdienst belast u namelijk zwaarder in box 1 (werk en wonen) als u een hogere WOZ-waarde heeft. Er wordt over het algemeen 0,5% van de WOZ-waarde als inkomen uit wonen bij uw normale inkomen gerekend. Dit betekent dat u volgens de belastingdienst met een WOZ-waarde van € 300.000 al snel € 1.500 bij uw inkomen mag rekenen en daarover belasting moet betalen. Dit bedrag noemt men ook wel het eigenwoningforfait. Als u daar meer over wilt weten, kunt u het artikel over eigenwoningforfait lezen.

Vermogensbelasting

In het verlengde van de inkomstenbelasting betaalt u vermogensbelasting voor de onroerende zaak wanneer het niet uw eerste woning betreft. Dit kan dus uw tweede woning zijn of een beleggingspand. Wanneer u niet zelf in de woning woont, zal de WOZ-waarde als vermogen worden meegenomen in box 3. In box 3 betaalt u vervolgens belasting over de waarde van de woning. Deze belasting is veel hoger dan het eigenwoningforfait. De hypothecaire schulden die u heeft bij het verkrijgen van de tweede woning vallen ook in box 3 en kunt u aftrekken. De belastingwinst kan hierdoor lager uitvallen als u geen ander vermogen heeft in box 3.

Vennootschapsbelasting

Een vennootschap zoals een B.V. of N.V. een onroerende zaak als eigendom heeft, zal de WOZ-waarde van invloed zijn op afschrijvingen. Als de onroerende zaak namelijk als bedrijfspand wordt gebruikt, dan geldt voor alle bedrijfspanden sinds 2019 een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Voor bedrijfspanden die voor 2019 in gebruik zijn genomen, geldt een overgangsregeling. Als u meer over de overgangsregeling bij deze belasting wil weten, kunt op de website van de belastingdienst verder lezen.

Schenkbelasting

Wanneer u een woning wilt schenken, aan bijvoorbeeld uw kind, is de WOZ-waarde van groot belang. Als de woning namelijk lager gewaardeerd is, gaat uw minder schenkbelasting betalen. Als u de woning in een keer overdraagt is deze invloed het grootste. Wanneer u bijvoorbeeld een woning van € 300.000 euro aan uw kind schenkt, betaalt u over de eerste € 130.424 een bedrag van €13.042 aan belasting. Omdat u de woning schenkt kunt u gebruik maken van een vrijstelling in 2022. Daarom betaalt u over de overige waarde van € 62.905 nog eens € 12.581 aan schenkbelasting. Bij elkaar is dat € 25.623 aan schenkbelasting. Wanneer u dan bijvoorbeeld een vermindering van € 10.000 in de WOZ-waarde kan krijgen door bezwaar te maken bij WOZ Assistent, bespaart u voor die € 10.000 gelijk al € 2.000! Wanneer u niet schenkt aan uw partner of kinderen, betaalt u zelfs nog meer belasting waardoor diezelfde besparing in de WOZ-waarde van € 10.000 tot een besparing van € 4.000 kan leiden. Wederom kunt u meer informatie vinden over deze belasting bij de website van de belastingdienst.

Erfbelasting

De erfbelasting werkt bijna hetzelfde als de schenkbelasting. Bij de erfbelasting zijn echter de vrijstellingen anders geregeld. Wanneer u bijvoorbeeld bij de erfbelasting een woning erft van uw partner, dan zal u geen belasting betalen wanneer de WOZ-waarde onder de € 680.645 ligt in 2022. Deze bedragen kunnen veranderen in de loop van de jaren. Als u als kind een woning erft van bijvoorbeeld uw ouders, dan betaalt u al veel sneller een groot bedrag aan belastingen. Kinderen krijgen namelijk een veel kleinere vrijstelling. Meer informatie over de belasting kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Berekenen wat u mogelijk kunt besparen bij een verlaging? Bereken het via onze rekentool.

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing is in 2022 verlaagd volgens het belastingplan. Mogelijk wordt de verhuurdersheffing compleet afgeschaft het jaar erop. U betaalt echter in 2022 verhuurdersheffing als u eigenaar bent van meer dan 50 huurwoningen waarbij de huurprijs niet hoger is dan € 763,47 per maand in 2022. Niet veel mensen hebben zoveel woningen, waardoor de verhuurdersheffing voor hen niet van toepassing is. De meeste verhuurdersheffing wordt betaald door woningcoöperaties.

Overige belastingen

Belastingen zoals de rioolheffing, watersysteemheffing en afvalstoffenheffing worden ook beïnvloed door de WOZ-waarde. Vaak heeft een woning een vast bedrag plus nog een variabel bedrag aan belasting. Het variabel bedrag aan belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde. De besparing op het gebied van deze belastingen zijn vaak relatief klein vergeleken met andere belastingen.

De gemeente

Vaak zeggen gemeentes dus dat de besparing van de belastingen zo laag zijn, dat het vaak weinig invloed heeft op uw belastingen. Hierbij kijken de gemeentes echter enkel naar de onroerendezaakbelasting. Zoals u net gelezen heeft, zorgt een verlaging van de WOZ-waarde een besparing op veel meer belastingen. Een verlaging in de WOZ-waarde zorgt gemiddeld gezien tot een besparing voor de belastingplichtige van € 250 per jaar. Hierbij stelt u de WOZ-waarde van de woning vast op een bepaald punt waardoor de onroerende zaak volgend jaar minder waard is dan wanneer u geen bezwaar zou hebben gemaakt. De besparing voor volgend jaar is dus ook aanwezig, maar minder hoog. Als u bijvoorbeeld te maken heeft met schenk- en erfbelastingen, dan kunnen de besparingen tot in de duizenden euro’s oplopen.

Bezwaar

Als u er zeker van wilt zijn dat u niet teveel belasting betaalt, kunt u gratis bezwaar maken om uw WOZ-waarde te verlagen of contact met ons opnemen. Vragen over het artikel? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op