Waarde verhogen

De belastingaanslag

Eind februari ontvangen alle woningbezitters uit Nederland een belastingaanslag van de gemeente. Deze belastingaanslag beschrijft onder andere de waarde van uw woning. De waarde van uw woning wordt bepaald door de gemeente en noemt men de WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde komt tot stand door middel van een automatisch proces van een computerprogramma. Bij dit geautomatiseerde proces wordt niet altijd rekening gehouden met de geldende omstandigheden waardoor de waarde te laag is vastgesteld. Op deze pagina gaan we in op een te lage waardering, wat daar de gevolgen van zijn en hoe wij dat voor u op kunnen lossen door uw WOZ-waarde te verhogen.

De berekening van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt zoals gezegd berekend door een zeer complex computerprogramma. Dit programma gaat met verschillende elementen zoals de grootte van uw woning en waar uw woning staat aan de slag om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen. Hierbij kijkt het programma ook naar vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn. Dit noemen we referentiewoningen. Helaas verschillen deze woningen vaak enorm en zijn ze lastig te vergelijken. Bij het bepalen van de waarde aan de hand van een computerprogramma komt het dus geregeld voor dat de waarde onjuist is vastgesteld. Dit komt doorgaans omdat de referentiewoningen niet voldoende vergelijkbaar zijn of omdat er onvoldoende rekening is gehouden met andere factoren. Wilt u meer lezen over de manier waarop de WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald? Klik dan hier.

Voorbereiding voor de toekomst

De WOZ-waarde is belangrijk in Nederland voor de belastingen. Echter is de WOZ-waarde vaak ook een uitgangspunt voor potentiële kopers van uw woning. Indien uw woning te koop wordt aangeboden is de WOZ-waarde een goed aanknopingspunt om een bod uit te brengen. Omdat het bezwaarproces echter een tijd kan duren is het enkel slim om een bezwaar in te dienen voor een hogere WOZ-waarde indien u kunt wachten op de uitspraak van de gemeente. Als u uw woning in de toekomst pas wil verkopen, bijvoorbeeld het jaar erna pas, kunt u al wel bezwaar maken zodat de waarde hoger wordt. U zult dan een hogere belasting moeten betalen, maar die lasten wegen niet op tegen een potentieel hogere verkoopprijs van uw woning.

Hypotheekrente en de WOZ-waarde

Als een hypotheekverstrekker een hypotheek verstrekt voor een woning moet u een rente betalen. Deze rente bestaat uit een basisrente en een risico-opslag. Als de marktwaarde van uw woning hoger ligt dan de hoogte van de hypotheek, rekenen banken over het algemeen een lagere rente voor een hypotheek. Op jaarbasis levert een lagere rente op uw hypotheeklening een grote besparing op. De meeste hypotheekverstrekkers gebruiken onder andere de WOZ-waarde als onderbouwing voor de marktwaarde van de woning. Of het verhogen van de WOZ-waarde daadwerkelijk een besparing oplevert, kunt u contact met ons opnemen.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op