WOZ Assistent zal voor het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken zodat we aan het bestuursorgaan kunnen duidelijk maken voor wie wij bezwaar maken. U moet hierbij denken aan uw naam, achternaam en adres. Daarnaast hebben wij voor het bezwaar een machtiging nodig welke ondertekend moet worden. Deze handtekening gebruiken wij enkel voor de machtiging.

Mocht u verder benieuwd zijn naar de gegevens die WOZ Assistent gebruikt kunt u onze privacyverklaring op deze pagina bezoeken.

Mocht u ooit gegevens bij ons hebben achtergelaten omdat u bezwaar wilde maken tegen uw WOZ-waarde, maar dit uiteindelijk niet meer wil, kunt u ons vragen al uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U kunt ons ook om andere redenen vragen om uw persoonlijke informatie te verwijderen. Om uw gegevens te laten verwijderen dient u het onderstaande in te vullen.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op