Proceskostenvergoeding

Bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde is gratis! Maar hoe kan het dat u niks hoeft te betalen en u uiteindelijk geld bespaart met het maken van bezwaar? De overheid wilt dat de drempel voor juridische advies zo laag mogelijk is zodat u advies kunt krijgen van juristen en advocaten wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid. Om de juristen te kunnen betalen en het voor u gratis te houden, heeft de overheid een proceskostenvergoeding geïntroduceerd. Dit is opgenomen in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wanneer de jurist en advocaat de procedure tegen de overheid winnen, krijgen ze een proceskostenvergoeding. Hierdoor is het voor u hoe dan ook gratis omdat de overheid de juristen en advocaten vergoeden. Als de procedure niet wordt gewonnen, krijgt de jurist of advocaat niets. Dit is ook een waarborg voor de kwaliteit van de procedure. Zonder kwaliteit is er geen kans van slagen.

Wat zijn proceskosten?

Proceskosten zijn kosten die wij maken om een bezwaarprocedure te kunnen voeren. Bent u benieuwd hoe het proces in elkaar zit? Klik dan hier. WOZ Assistent krijgt bijvoorbeeld proceskostenvergoeding voor de volgende zaken:

  • Reis- en verblijfkosten,
  • Onkosten van deskundigen zoals taxateurs,
  • Kosten van uittreksels uit openbare registers,
  • Kosten voor het maken van bezwaar,
  • Kosten voor een hoorzitting,
  • Kosten van de advocaat.

Deze lijst kan uit nog meer voorbeelden bestaan.

Ongegrond bezwaar?

Het kan voorkomen dat de gemeente of belastingsamenwerking het bezwaar ongegrond verklaard. Dit zou betekenen dat wij geen proceskostenvergoeding ontvangen voor het verrichte arbeid. Zelfs dan blijft het maken van bezwaar voor u gratis. Wij brengen nooit kosten in rekening bij u als belastingplichtige voor het indienen van bezwaar. Zo houden wij de rechtsbescherming voor u kosteloos. WOZ Assistent neemt dus het risico op zich als een bezwaar ongegrond wordt verklaard. U hoeft dus nooit bang te zijn voor een rekening van ons voor het maken van bezwaar! Doordat de gemaakte kosten alleen worden vergoed bij een succesvolle procedure, kunt u van onze juristen verwachten dat zij alles op alles zetten om u te helpen.

Meer weten hoe het proces achter het maken van bezwaar werkt? Kijk dan verder op onze WOZ-Wiki. De WOZ-Wiki is speciaal voor u ontworpen om u uit te leggen hoe het maken van bezwaar werkt.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op