De wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is een wet die de waardering van onroerende zaken in Nederland regelt. Deze waarde stelt uw gemeente vast. De belastingdienst en uw gemeente gebruiken de waarde als basis voor veel belastingen. Meer informatie daarover vindt u hier. Het juist vaststellen van de WOZ-waarde van een eigendom is daarom van groot belang voor eigenaars.

Bepaling waarde

De WOZ waardering wordt gedaan op basis van verschillende factoren zoals de locatie, grootte, staat van onderhoud, bouwjaar en bijzondere kenmerken van de woning. De gemeente bepaalt de waarde van een eigendom aan de hand van gegevens die zij verzamelt, zoals foto’s, plattegronden en taxatieverslagen.

Bezwaar

Eigenaars die het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde van hun eigendom, kunnen bezwaar maken tegen de waardebepaling. Dit dient u binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking te doen. Bij een bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom men het niet eens is met de vastgestelde waarde en moeten de argumenten worden onderbouwd met bewijsstukken. Voor veel mensen is dit erg veel werk en kan ze beter een partij zoals WOZ Assistent inschakelen. Wij maken namens u gratis bezwaar. U hoeft slechts enkele informatie te verschaffen waarna onze juristen aan de slag gaan. Bezwaar maken kan door hier te klikken.

Het maken van een bezwaar kan leiden tot een verlaging van de WOZ-waarde en daarmee de OZB. Een verlaging van de WOZ-waarde zal ook leiden tot een lager tarief voor andere heffingen zoals de successierechten, inkomstenbelasting of schenkbelasting.

Succes

Het is belangrijk om te weten dat het succes van een bezwaar afhangt van de specifieke omstandigheden van uw woning en de argumenten die worden aangevoerd. Het is daarom verstandig om professioneel advies in te winnen bij het opstellen van een bezwaarschrift. U doet er dan ook goed aan het uit handen te geven en een juridisch expert in te schakelen.

Vragen of opmerking na het lezen van dit artikel of meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op