Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een ingewikkeld stukje van de inkomstenbelasting. Zo zijn er boeken volgeschreven over wat het eigenwoningforfait betekent voor belastingplichtigen. Dit artikel zal daarom een zeer globale uitwerking van het eigenwoningforfait geven. De belastingdienst belast over het algemeen alle inkomsten die u als belastingplichtigen geniet. Over het algemeen wordt aangenomen dat een eigen woning een bron van inkomen is. Hierdoor kan het inkomen belast worden op grond van artikel 3.110 Wet Inkomstenbelasting 2001.

Het forfait

Een forfait wordt door de belastingdienst gebruikt om aan te duiden dat we niet de werkelijke inkomsten belasten, maar een veronderstelde situatie als grondslag voor de heffing geldt. In het geval van het eigenwoningforfait belasten we de waarde van uw woning door een bepaald percentage van deze woning als inkomen te zien. Het forfait kunt u dan zien als het fictieve inkomen dat u geniet van uw woning. In de onderstaande tabel is het eigenwoningforfait van 2022 opgenomen.

WOZ-waarde meer dan maar niet meer dan eigenwoningforfait
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,15%
€ 25.000 € 50.000 0,25%
€ 50.000 € 75.000 0,35%
€ 75.000 € 1.130.000 0,45%
€ 1.130.000 € 5.085 vermeerderd met 2,35% van de WOZ-waarde boven de € 1.130.000

Voorbeeld: WOZ-waarde van de woning is € 300.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait uitrekent is 0,45%. U vermenigvuldigd € 300.000 met 0,45%. Het eigenwoningforfait is dan € 300.000 x 0,0045 = € 1.350.

Inkomen uit eigen woning

Het eigenwoningforfait wordt gezien als inkomen uit eigen woning. Dit is dus een percentage van uw WOZ-waarde. De meeste woningen in Nederland hebben een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.130.000. Dit betekent dus dat deze belastingplichtigen 0,45% over de waarde van hun eigen woning aan inkomen moeten toevoegen aan hun reeds bestaande inkomen.

Voorbeeld: Piet verdient bruto € 30.000 per jaar. Piet heeft een woning met een WOZ-waarde van € 300.000. Piet verdient volgens de belastingdienst nu € 30.000 + eigenwoningforfait. Het eigenwoning forfait bedraagt € 300.000 x 0,0045% = € 1.350. Piet verdient volgens de belastingdienst dus € 31.350 per jaar en zal daar belasting over moeten betalen.

In het bovenstaande voorbeeld zien we dus dat het eigenwoningforfait extra inkomen is dat u eigenlijk helemaal niet verdient. Toch nemen we aan dat u geniet van u woning er daarover belasting moet afdragen. Wanneer uw woning veel waard is, zal u dus meer belasting moeten betalen over uw woning.

Wanneer de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan € 1.130.000 betaalt u meer belasting. Over het bedrag boven € 1.130.000 betaalt u 2,35%. Als u dus een woning met een WOZ-waarde van € 1.500.000 betaalt u volgens de tabel € 5.085 plus 2,35% x € 370.000 (= € 1.500.000 – € 1.130.000). Dit komt neer op een totaalbedrag van € 13.780. U moet dus met deze woning een inkomen van € 13.780 optellen bij u al bestaande inkomen.

Hypotheekrente

Veel bezitters van een onroerende zaak hebben een hypotheek. Hierover betaalt u dus hypotheekrente. Deze hypotheekrente kunt u volgens de wetgever onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Om deze voorwaarden te bekijken kunt u hier klikken. Wanneer u het inkomen uit eigen woning berekent, kunt u de kosten van de lening van het eigenwoningforfait aftrekken. Vaak komt het voor dat de betaalde rente hoger is dan het eigenwoningforfait. Hierdoor kunt u een negatief inkomen opgeven voor het inkomen uit eigen woning. Tegenwoordig is er ingewikkelde regelgeving over de hoeveelheid u mag aftrekken, hoe lang u mag aftrekken en in welke gevallen u mag aftrekken. Vanwege de complexiteit van de regeling gaan wij hier niet verder op in. Mocht u toch vragen hebben over hoe een bezwaar uw eigenwoningforfait aanpast, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze juristen helpen u graag.

Conclusie

Wanneer de WOZ-waarde van uw woning verlaagd wordt, zal het eigenwoningforfait dalen. Dit betekent dat u minder belasting betaalt over de waarde van uw woning. Naast de onroerendezaakbelasting en vele andere belastingen bespaart u dus ook op het eigenwoningforfait. Mocht u verdere vragen hebben over het eigenwoningforfait, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op