Wij spreken vaak over de WOZ-waarde op onze website. Maar wat is dit nu precies?

De betekenis

De term WOZ-waarde komt uit de Wet waardering onroerende zaken. In deze wet staat beschreven dat uw woning als onroerende zaak wordt aangemerkt en daar een waarde aan wordt toegekend. De wet noemt de waarde van een onroerende zaak de WOZ-waarde. Een ambtenaar van de gemeente bepaalt de WOZ-waarde. Deze waarde kunt u op WOZ-waardeloket terugvinden.

De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de belastingen te berekenen. Denk hierbij aan de rioolheffing, onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait. Daarnaast is het ook van belang bij de vennootschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en verhuurderheffing. Omdat alle belastingen dezelfde WOZ-waarde gebruiken, worden alle voorgenoemde belastingen mogelijk lager indien u bezwaar maakt. Als u uw besparing wilt berekenen, kijk dan naar onze rekentool.

De WOZ-waarde bepaalt ook voor een gedeelte de maximale huur van een huurwoning. Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt bij de berekening van het aantal punten voor een huurwoning. De WOZ-waarde, samen met andere eigenschappen van het huis, bepalen vervolgens de maximale huur van de huurwoning.

De waarde van uw woning heeft dus invloed op veel belastingen e.d. waardoor het belangrijk is dat de waarde zo goed mogelijk wordt bepaald. Niemand wil immers te veel belasting betalen. Als u meer wilt weten over hoe de gemeente aan de hand van computermodellen de WOZ-waarde schat, kunt u hier verder lezen.

Bezwaar

Omdat het bepalen van de waarde van uw woning een beschikking is van de gemeente, kunt u tegen de waarde bezwaar maken volgens artikel 22 WOZ. Hoe het maken van het bezwaar werkt en hoe wij het bezwaar voor u kunnen indienen, kunt u verder op de site lezen in onze WOZ-Wiki. De WOZ-Wiki is speciaal gemaakt om het proces van bezwaar maken tegen de waarde van uw woning en alle bijkomende zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gelijk contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op