De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de vaststelling van de waarde van onroerende zaken in Nederland. Deze waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald door de gemeente, en wordt gebruikt als basis voor veel belastingen. Klik hier om te lezen welke belastingen dit allemaal zijn.

Maar krijgt ieder huis jaarlijks een nieuwe waarde? Er zijn een aantal redenen waarom de WOZ-waarde van een huis ieder jaar opnieuw bepaald wordt.

Huizenmarkt en veranderingen

Ten eerste, de waarde van een huis kan veranderen in de loop van tijd. De huizenmarkt is continu in beweging en prijzen kunnen stijgen of dalen. Bovendien, kunnen verbeteringen aan een huis, zoals renovaties of verbeteringen aan de omgeving, de waarde ervan verhogen. Hetzelfde geldt voor verminderingen aan een huis, zoals slijtage of een afnemende omgevingskwaliteit.

Eerlijke belastingen

Ten tweede, de gemeente moet de waarde van een huis up-to-date houden om ervoor te zorgen dat de belastingen die ermee gepaard gaan eerlijk geheven worden. Als de waarde van een huis niet opnieuw zou worden bepaald, zouden sommige eigenaren van een huis in feite meer belasting betalen dan hun huis waard is. Door ieder jaar de waarde te bepalen, kan de gemeente eerlijke belastingen heffen.

Veranderende wet- en regelgeving

Ten derde, wet- en regelgeving kan veranderen en dat kan invloed hebben op de waarde van een huis. Dit kan zijn een nieuwe wet of regel in de bouw, milieu of bijvoorbeeld veranderende prijzen van grondstoffen.

Problemen bij jaarlijkse waardering

Het jaarlijks waarderen van alle objecten in Nederland vormt een grote kostenpost voor de gemeenten. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, waarderen de gemeenten veelal automatisch de waarden. Door de veelal automatische toekenning kan er niet altijd rekening worden gehouden met de verschillen. Dit is erg moeilijk omdat de waarde van uw woning van heel veel aspecten afhangt. De waarde hangt van allerlei aspecten af zoals oppervlakte, of de woning een garage heeft maar ook vele andere dingen die de computer niet kan zien en dus niet kan meenemen in de schatting van de waarde van uw woning. Meer lezen hoe uw gemeente uw WOZ-waarde vaststelt? Klik hier. Wanneer u denkt dat uw WOZ-waarde te hoog is, doet u er goed aan bezwaar te maken. Door hier te klikken kunt u gratis en eenvoudig bezwaar indienen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, gaan onze juristen aan de slag om het best haalbare resultaat te bereiken. Benieuwd wat u mogelijk kunt besparen? Klik hier om het te berekenen.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op! Wij assisteren u graag.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op