Overlast kan een grote invloed hebben op uw WOZ-waarde. De wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is de wet voor het waarderen van onroerende zaken in Nederland, waaronder woningen. De belastingdienst en uw gemeente gebruiken de WOZ-waarde als basis voor veel belastingen. Welke belastingen dat zijn, vindt u hier. Benieuwd wat u kunt besparen door uw WOZ-waarde te verlagen? Bereken het hier.  Een juiste WOZ-waarde is dan ook van groot belang voor eigenaars.

Invloed overlast

Overlast kan een grote invloed op de WOZ-waarde wanneer kan worden vastgesteld dat het objectieve overlast is. Dit is overlast die kan worden waargenomen en gemeten, zoals verkeerslawaai, luchtverontreiniging of geluidsoverlast. Burenoverlast kan hier ook onder vallen mits dit een van de eerdergenoemde manieren is. Burenruzies vallen hier niet onder.

Objectieve overlast kan een negatieve invloed hebben op de waarde van een eigendom, omdat het de leefbaarheid en het wooncomfort kan beïnvloeden. Dit kan leiden tot een lagere WOZ-waardering van het eigendom en daarmee verlaagde belastingen.

Een voorbeeld hiervan is een eigendom dat gelegen is naast een drukke snelweg of een industriegebied, waar er significante verkeerslawaai of luchtverontreiniging is. Dit kan leiden tot een lagere waardering van het eigendom, omdat de overlast kan worden waargenomen en gemeten.

Het is belangrijk om te weten dat objectieve overlast niet altijd de oorzaak is van een lagere waardering van een eigendom. Er kunnen ook andere factoren zijn die van invloed zijn op de waardering, zoals de locatie, grootte, staat van onderhoud, bouwjaar en bijzondere kenmerken van de woning.

Bezwaar maken

Eigenaars van eigendommen die worden blootgesteld aan objectieve overlast, kunnen bezwaar maken tegen de waardering van hun eigendom als ze denken dat de overlast niet is meegewogen. Dit dient u binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking te doen. Bij een bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom men het niet eens is met de vastgestelde waarde en moeten de argumenten worden onderbouwd met bewijsstukken. Voor veel mensen is dit erg veel werk en kan ze beter een partij zoals WOZ Assistent inschakelen. Wij maken namens u gratis bezwaar. U hoeft slechts enkele informatie te verschaffen waarna onze juristen aan de slag gaan. Bezwaar maken kan door hier te klikken.

Vragen of opmerking na het lezen van dit artikel of meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op