Besparing

U kunt op verschillende manieren geld besparen met het maken van bezwaar. U kunt hierbij denken aan de onroerende zaakbelasting, erfbelasting en bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting. Al deze belastingen zijn namelijk gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. In dit artikel zal worden ingegaan op de belangrijkste besparingen door een verlaging van de WOZ-waarde door een bezwaar. Benieuwd naar wat een WOZ-waarde nu precies is? Lees ons artikel. Bij elke belangrijke belasting zullen we hetzelfde voorbeeld gebruiken. Een woning waarvan de WOZ-waarde €400.000 bedraagt, wordt na succesvol bezwaar €360.000. Benieuwd hoeveel geld u kunt besparen als u bezwaar maakt? Bereken het met onze rekentool!

 

Onroerendezaakbelasting

De meest bekende belasting op het gebied van de WOZ-waarde is de gemeentebelasting. Alle Nederlandse eigenaren van onroerende zaken krijgen te maken met een WOZ-beschikking. Op deze beschikking staat de nieuw vastgestelde waarde van uw onroerende zaak waarop u onroerendezaakbelasting (OZB) moet betalen. U moet over de WOZ-waarde van uw onroerende zaak percentage betalen welke jaarlijks vast wordt gesteld door de gemeente. Het percentage verschilt per gemeente waardoor de besparing op belasting kan verschillen bij een verlaging van uw WOZ-waarde.

Bij een OZB tarief van 0,18% zou u met WOZ-waarde van €400.000 een bedrag van €720,00 moeten betalen. Wanneer de WOZ-waarde €350.000 is, zal u €630,00 moeten betalen. U bespaart dus na succesvol bezwaar aan OZB al €90,00.

 

Waterschapsbelasting

Elk huishouden in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Met deze belasting verzorgt het Waterschap onder andere dijken in Nederland. Wanneer u een koopwoning bezit zal u naast een vast bedrag aan waterschapsbelasting een variabel bedrag moeten betalen welke gebaseerd is op de WOZ-waarde van uw woning. De tarieven voor de waterschapsbelasting zijn elk jaar anders. Daarnaast veranderen de waterschappen in Nederland de samenstelling van de belasting om verschillende groepen verschillend te belasten.

Met het tarief van 2022 bespaart u met een succesvol bezwaar tegen uw WOZ-waarde door de verlaging €6,24.

Eigenwoningforfait

De belastingdienst in Nederland vindt dat u genot verkrijgt uit het kunnen wonen in een woning. Dat genot wil de belastingdienst belasten als een vorm van inkomen. Hierdoor wordt een percentage van uw WOZ-waarde bij uw inkomen opgeteld. Deze belasting wordt ook wel het eigenwoningforfait genoemd. Wanneer de WOZ-waarde van uw woning wordt verlaagd, heeft dat dus invloed op uw genoten inkomen in het belastingjaar. Afhankelijk van uw inkomen zorgt een verlaging van de WOZ-waarde voor een verlaging van uw belasting.

Met het eigenwoningforfait tarief van 2022 van 0,45% over de WOZ-waarde van €400.000 verlaagt u met de verlaging van de WOZ-waarde uw inkomen in box 1 met 225 euro. Afhankelijk van uw totale inkomen in box 1 en de huidige stand van uw eigenwoningschuld kan de verlaging van uw WOZ-waarde tot een besparing van maximaal €111,38 zorgen.

 

Vermogensbelasting

Als u de woning niet als eigen woning gebruikt maar als vakantiehuisje, belegging of als woning om te verhuren betaalt u vermogensbelasting. De WOZ-waarde van de woning zal vervolgens bij uw spaargeld en ander vermogen worden opgeteld. Over dit vermogen betaalt u dan belasting. Wederom hangt de hoogte van de belasting over uw woning af van het overige vermogen dat u bezit. Benieuwd hoeveel geld u kunt besparen als u bezwaar maakt? Bereken het met onze rekentool!

Indien uw WOZ-waarde van uw woning wordt verlaagd met €50.000, dan bespaart u maximaal €2.845,00 als u meer dan €950.000 aan vermogen heeft. Als u meer dan €50.000 aan vermogen heeft maar niet meer dan €950.000, dan bespaart u €2.250,50 per jaar aan vermogensbelasting. 

 

Schenk- en erfbelasting

Wanneer u een woning erft of geschonken krijgt, moet u belasting betalen. De waarde van de woning is daarbij de grondslag voor de belasting. De WOZ-waarde is een uitgangspunt bij de waardering van de woning. Het percentage voor schenkbelasting hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger van de woning. Wanneer de schenker dicht bij de ontvanger staat, zoals een echtgenoot, betaalt u minder belasting dan wanneer u een kleinkind bent van de schenker. Benieuwd hoeveel geld u kunt besparen als u bezwaar maakt? Bereken het met onze rekentool!

Als u een woning geschonken krijgt waarvan de WOZ-waarde verlaagd is met €50.000 bespaart u minimaal €10.000 en maximaal €20.000 aan schenkbelasting. Dit hangt af van uw relatie met de schenker.

Als u een woning erft waarvan u de WOZ-waarde met een bedrag van €50.000 verlaagd, bespaart u minimaal €10.000 en maximaal €20.000 aan erfbelasting. Let op: als u de echtgenoot of partner bent van de overledene, dan heeft u een hoge vrijstelling waardoor u mogelijk in zijn geheel geen erfbelasting betaalt wanneer het geërfde vermogen niet meer dan €671.910 bedraagt in 2021.

 

Belasting besparen!

U kunt dus gezien de bovenstaande berekeningen veel geld besparen door succesvol bezwaar in te dienen omdat de WOZ-waarde wordt gebruikt bij het vaststellen van belastingen. Belasting betalen is niet leuk. Als u over uw WOZ-waarde twijfelt, neem dan contact met de juristen van WOZ Assistent op. Wij zijn gespecialiseerd in de WOZ en helpen u gratis verder als u bezwaar maakt. Maak nu gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Nog meer weten? Lees verder.

Wij verlagen uw WOZ-waarde.

Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.

Maak gratis bezwaar
Neem contact op